Comunicat de presa lansare proiect "Practica - Primul Pas in cariera"

În data de 2 iulie 2018 compania APT RESOURCES & SERVICES S.R.L. în parteneriat cu VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A a demarat implementarea proiectului PRACTICA – PRIMUL PAS IN CARIERĂ” ID/Cod Proiect MySmis: 108262.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de angajabilitate a elevilor și studenților din regiunea Nord-Est, prin participarea a 100 de elevi și 120 de studenți din domeniul tehnic la programe de învățare la locul de muncă.

 

Obiective specifice sunt:

  • 1.Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităților și instituțiilor de învățământ implicate prin încheierea și operaționalizarea de parteneriate pentru practică.
  • 2.Dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru menținerea competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați.
  • 3.Dezvoltarea competențelor profesionale specifice elevilor și studenților din grupul țintă, în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii.

Prin acest proiect ne propunem să atingem următoarele rezultate pănă la finalul perioadei de implementare:

-Cel puțin 3 parteneriate pentru practică redactate și semnate

-220 convenții de practică semnate

-Instrument de testare a competențelor necesare inserției pe piața muncii aplicat grupului țintă

-220 rapoarte individuale de consiliere privind evoluția profesională

-220 caiete de practică ale studenților/elevilor

-220 – adeverințe/portofolii de practică

-instrumentar metodologic al tutorilor

-1 planificare a stagiilor de practică

-Fișele de prezență

-Fișele de pontaj ale tutorilor

-220 de teme de proiect adecvate specializării fiecărui elev/student

-220 proiecte de practică întocmite de elevi și studenți

-Regulament de organizare a competiției pentru selecția și premierea celor mai buni elevi/studenți practicanți

-Grilă de evaluare a proiectelor

-Raportul de evaluare a proiectelor

-22 de premii acordate

-2 work-shop-uri organizate cu echipa proprie pentru analiza rezultatelor intermediare

-5 mese rotunde

-1 Pachet de măsuri propuse partenerilor din învățământ

-Documentele tehnico-financiare suport

-O campanie de informare derulată în vederea atragerii grupului țintă în proiect

-Un raport de analiză

Valoarea totală a proiectului este de 1.731.814,73 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 1.645.223, 98 lei .

Proiectul a demarat la 2 iulie 2018 și are o durată de implementare de 24 de luni.

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Persoana de contact:  Sorina Donisa 0722 456 926, sorina.donisa@apt.ro;  www.apt.ro/proiecte

 

Despre APT

Cu o prezență de peste 23 de ani pe piața românească de resurse umane, grupul de firme APT- Work Service este unul dintre cei mai mari jucători din industrie.Cifra de afaceri de 24 milioane euro și o medie de peste 1600 de angajati, au plasat grupul de firme APT- Work Service în avangarda primilor 5 furnizori de servicii complexe de resurse umane din România. În 2017 am devenit parte a grupului Work Service S.A., unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de resurse umane din Europa centrală și de Est. 50 000 de persoane în fiecare zi și 300 000 de angajați anual își găsesc locuri de muncă prin intermediul companiilor care operează în cadrul grupului Work Service Capital Group.

2018-03-12T13:58:34+00:00